Hem / Design / Design och inredning

 

I den här artikeln beskrivs hur design och inredning kopplas ihop och används i praktiken. Lås oss säga att du har bestämt dig för att bygga ett nytt hus. Då kommer design till användning eftersom det beskriver hur något har konstruerats, hur det ser ut och den process som används från idé till färdig produkt. Termen design innebär med andra ord plan, skiss och ritning. Vid en nybyggnation som denna är syftet med design att ge föremålet (huset) och dess miljö en välfungerande form; att underlätta användningen och optimera åtgång av material samt att ge ett fint resultat. Man kan säga att designen används som ett verktyg i det verkliga skapandet. Designen på huset och hur huset byggs är två olika delar som ingår i begreppet, medan ordet inredning mer handlar om vad man använder och hur interiören ser ut.

När huset börjar byggas ligger designen som en grund och när allt är klart är det dags för att börja inreda. Det vill säga att välja ut möbler, färger, mönster m.m. som ska in i alla rum. Inredning innebär med andra ord att dekorera och möblera ytor så att de kan nyttjas optimalt.

Hur kan man skilja på de två olika begreppen? Ja, egentligen är de ju ganska lika. Men om vi kollar på det som redan nämnts så kan man tänka sig att design är en grund för hur något ska bli, hur det ska byggas upp och se ut. Inredningen kommer då in med vilka material man använder sig av för att dekorera så att det färdiga resultatet blir så bra som möjligt. Alltså, planritningen och en skiss av hur rummen ska se ut är designen, medan alla möbler, färger m.m. är inredningen.

Många tycker att inredning är kul eftersom det finns så mycket att välja på, och det finns så många olika lösningar att leka med. Att man dessutom kan inreda i fransk, retro och amerikansk interiör är ännu roligare och intressant! Då anpassas utseendet så att det passar in och håller ett specifikt tema.