Hem / Design / Kända designhögskolor

 

Design är ett ämne som det går att få betydligt större kunskap om via en utbildning i ämnet. Precis som när det gäller vitt skilda vetenskaper som ekonomi, kemi och filosofi är design något som går att lära sig – åtminstone till en gräns. För även om alla kan utveckla sitt sinne för estetik och få en teoretisk grund i sina designstudier är det nog en fördel att ha ett öga för design redan från början för att underlätta studierna. Om du är intresserad av design och vill utveckla ditt intresse kan du påbörja en utbildning på någon av Sveriges designhögskolor.

Konstfack är en högskola i Stockholm som har uppmärksammats åtskilligt genom åren. Mycket av uppmärksamheten har varit positiv eftersom Konstfack är en av de mest anrika konst- och designutbildningarna i Sverige och har utbildat många studenter som sedermera har blivit framgångsrika inom exempelvis design och inredning. En del uppmärksamhet har också varit av det negativa slaget. Några incidenter har förekommit där examensarbeten från studenter vid högskolan har anklagats för att vara oetiska. Det har fått Konstfack att se över sina etiska riktlinjer och högskolan fortsätter att vara ett populärt val för konst- och designintresserade människor.Kända designhögskolor 11

Medan Konstfack är en fristående högskola är Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg knuten till Göteborgs universitet. Det innebär att den ligger under den konstvetenskapliga fakulteten. Med tanke på att institutionen har sina egna lokaler som ligger skilda från övriga delen av Göteborgs universitet har de dock i praktiken blivit en egen högskola. Högskolan för design och konsthantverk har anor ända från 1800-talet och de får årligen in hundratals ansökning av intresserade studenter.

I Umeå finns det en av de nordligaste designhögskolorna i Sverige. Det handlar om Designhögskolan vid Umeå universitet som i likhet med Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg är en institution vid sitt moderuniversitet. Det betyder att studenterna som väljer att söka sig åt formellt studerar vid Umeå universitet. Här finns exempelvis en treårig utbildning i industridesign som ser till att studenterna går ut som välutrustade formgivare med en tydlig attraktion på arbetsmarknaden. Här finns också utbildningar på högre nivå inom designrelaterade ämnen.