Hem / Design / Modern designteknik

 

Människan har alltid designat saker, för att på så sätt möta sina behov och tillgodose dem. Design går ända tillbaka till stenåldern även om vi moderna människor inte associerar det till just ””design””, men även stenåldersmänniskorna uppfann saker som skålar, spjut och föremål för att klara av vardagen. Idag associerar många nog stenåldern till den så kallade stenåldersdieten men det finns mycket mer som vi inspireras av utan att tänka på det. För att på ett grundläggande sätt förstå sin samtid och kunna sia om framtiden är det essentiellt att även gå tillbaka till dåtiden. Följ med i resan mot vår moderna designteknik.

Robot presenting an invisible object. Isolated. Contains clipping path

Vår design idag

När industriproduktionen kom igång i Europa i slutet av 1700-talet satte det tonen för vår fortsatta tillverkning av varor. Innan dess hade all slags tillverkning bestått av mödosamt hantverk som endast ett fåtal kunde utföra. När man uppfann löpande band-tekniken revolutionerades industrin och så även idén om design. I och med att man nu kunde tillverka identiska kopior av en produkt i snabb takt kunde fler behov tillgodoses på kortare tid än innan. Detta sätt att producera har satt tydliga fotspår på vårt samhälle än idag, vilket bland annat kan ses hos möbeljätten IKEA. Där kan du köpa mängder av massproducerade varor för att inreda ditt hem, ditt lantställe eller ditt kontorshotell Stockholm. Varje utveckling har dock alltid en tillhörande boomerang-effekt, därför har vi på senare år kunnat se ett ökat intresse efter unika varor som inte finns någon annanstans. Att skapa en vara i limiterad utgåva blir allt vanligare.

Hur blir framtidens design?

För att förstå en utvecklingskurva är det givande att ta ett eller flera steg tillbaka och på så sätt få perspektiv. I denna text har vi snabbt löpt över 13 000 år, vilket visserligen är en ogreppbart lång tid men som ändå ger ett sammanhang för vad modern design är. Stenåldersmänniskorna utvecklade produkter som underlättade deras vardag och vi gör samma sak idag – bara det att våra behov har förändrats. Det är snart trehundra år sedan industriella revolutionen ägde rum och kanske är det snart dags för en ny förändring? Idag arbetar forskarna mycket på att försöka ta fram smarta robotar som kan kommunicera med människor. Inom skolväsendet har man börjat testa en pedagogiskt inriktad robot vid namn Furhat, som ska hjälpa eleverna med att lära sig. Samtidigt assisterar den lärarna med avlastning, vilket innebär att roboten – om allt går som det är tänkt – kan fungera som ett praktiskt komplement i vardagen.