Hem / Design / Nordisk klassicism

 

Under 1910 – 1930 talet förekom en speciell designstil i de nordiska länderna. Den kallas för tjugotalsklassicism, eller för nordisk klassicism. Stilen stannade inte endast inom Norden utan har spridit sig världen över. I England kallas den för Swedish grace, ett begrepp konstkritikern Morton Shand var först ut med under 1930-talet. Det som kännetecknar nordisk klassicism är att den är enkel och mer stram än den tidigare stilen som förekom under nationalromantiken. Inom ramarna för den nordiska klassicismen tillverkades både möbler, byggnader och konst. Den här tidsperioden inom design blev inte lika uppmärksammad som den senare funktionalismen, i alla fall inte förrän på 1980-talet. Det gör att stilen blir mer spännande att lära sig mer om. Framförallt eftersom det ännu idag finns många byggnader från perioden som fortfarande står kvar, och är omåttligt populära både för den vanliga befolkningen och för moderna arkitekter. Sannolikheten att man sett både möbler och byggnader från perioden är stor.

Kända designers och föremål

Har man någonsin promenerat vid Hötorget i Stockholm har man sett en av de kända byggnaderna från den här tiden. Det är frågan om Konserthuset, som uppfördes 1926 och ritades av arkitekten Ivar Tengbom. Stockholm stadsbibliotek är en annan byggnad från perioden, det byggdes 1928. Det här är de två mest erkända byggnaderna från perioden, men man kan också hitta villor som är ritade i stilen. Kännetecknande för en villa är speciella typer av fönster, locklistpaneler och putsade socklar. Med jämna mellanrum dyker det upp föremål från perioden. Bland annat hittades ett bord formgivet av Carl Malmsten, som var en ledande designer under perioden. I Sverige fanns flertalet duktiga arkitekter och designers under perioden. Några av de största var, förutom Carl Malmsten, Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz och Erik Lallerstedt. De två sistnämnda ritade tillsammans den byggnad som Malmö Opera huserar i idag. Lewerentz samarbetade också med Gunnar Asplund under sin livstid. De tog sig an Skogskyrkogården i Stockholm under 1915 och där fick Lewerentz möjlighet att uppföra det kända Uppståndelsekapellet. Under klassicismen byggdes även ett passagerarfartyg under ledning av Malmsten, M/S Kungsholmen, som uteslutande använde sig av den nordiska klassicismen i sin inredning.

Ta del av nordisk klassicism

Den nordiska klassicismen kan man ta del av på många olika sätt. Det finns speciella museer som ställer ut objekt från tiden, bland annat Nationalmuseum i Stockholm. Om man inte vet mycket om stilen kan det vara bra att börja med att gå på utställningar, det kommer göra det enklare att kunna identifiera objekt på olika orter som är uppförda i stilen. Om man uppskattar den här stilen mycket kan man välja att jobba med den på ett eller annat sätt. Antingen som guide på ett museum, eller genom att börja rita och skapa sina egna föremål inspirerade av klassicismen. Vill man se vad det finns för utbud av lediga tjänster som berör arkitekturen kan man kika in på Netjobs, där det är möjligt att hitta många olika lediga tjänster. Idag blir det också vanligare att professionella inredare förespråkar möbler som liknar föremål från den här tiden. Det har en elegant och lockande design som vittnar om kulturhistoria samtidigt som de är enkla att kombinera med möbler från andra tidsepoker.