Hem / Design / Trädgårdsarkitekten inreder utsidan

 

I takt med att intresset för inredning har ökat i samhället har också intresset för yrken som inredningsdesigner och inredningsarkitekt ökat. Men ett yrke som fortfarande lever i skymundan är trädgårdsarkitekten, som designar och utformar utomhusmiljön på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt.

Det går att arbeta som trädgårdsarkitekt på flera olika nivåer, som kräver olika nivåer av utbildning. Ofta brukar yrkena då också benämnas olika. Den högsta nivån av utbildning är den som leder till titeln landskapsarkitekt. Det finns bara två utbildningar till landskapsarkitekt i Sverige, och båda drivs i SLU:s regi. Den ena är förlagd till Uppsala och den andra till Alnarp. Det är en fem år lång utbildning som omfattar 300 högskolepoäng. Som landskapsarkitekt arbetar man med att formge och planera trädgårdar, parker och stadsmiljöer. Därför har man en viktig roll i hur utomhusmiljöerna, både i stan och på landet, kommer att se ut i framtiden. De konkreta arbetsuppgifterna kan variera från att utforma stadsparker eller boendemiljöer till att utreda förvaltningen av en offentlig miljö. Som landskapsarkitekt krävs inte bara kunskap om träd och växter, utan om människan och om hur människan samspelar med miljön som omger henne.1280px-Gardening

Man kan också arbeta med trädgårdsdesign i mindre skala, och till exempel hjälpa villaägare att utforma sin trädgård. Den som jobbar med trädgårdsdesign på denna lägre nivå brukar kallas just trädgårdsdesigner, och för detta behövs vanligtvis ingen flerårig högskoleutbildning. Det kan räcka med en ettårig utbildning, eller enstaka kurser, för att få den kompetens som behövs. Det man bör lära sig på utbildningen är bland annat vilken växt som passar var utifrån växtens behov och växternas dynamik med varandra, liksom utifrån uppdragsgivarens önskemål, samt ritteknik, ritningsläsning och annat som behövs för att kunna planera en trädgård. En trädgårdsdesigner bör också kunna inkorporera andra element i sin trädgårdsplanering, till exempel en friggebod, en hängmatta eller en uteplats.

Både landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners arbetar ofta som egna företagare. Landskapsarkitekter kan då ingå som konsulter i ett större projekt, och samarbeta med arkitekter och ingenjörer. Som landskapsarkitekt finns också möjlighet till anställning vid större kommuner eller företag som sysslar med parkförvaltning eller andra relaterade områden.